pasivni-dum-chotebor_jih.jpgopenbook_ext.jpgrealizace.jpgomega_teaser_2.jpgopenbook_int.jpgpasivni-dum-chotebor_sever.jpgprojektovani.jpg

Nízkoenergetické stavby

Energeticky úsporné stavby jsou takové, které mají roční měrnou spotřebu tepla na vytápění menší než 70 kWh/(m2rok).Tyto stavby se dále dají dělit dle zavedené terminologie na nízkoenergetické  se spotřebou 50-15 kWh/(m2rok), pasivní 15-5 kWh/(m2rok)a na nulové domy se spotřebou méně než 5kWh/(m2rok).

Pro srovnání běžná novostavba vykazuje roční měrnou spotřebu tepla na vytápění v rozmezí 80-150kWh/(m2rok). Při realizaci nízkoenergetické dřevostavby navýšení ceny nepřesáhne 10% investice, což je rozdíl, který se při postupném růstu cen energií vrátí.

Významnou výhodou nízkoenergetického domu je použití dřevěné skeletové konstrukce doplněné o další souvrství. Tím vznikne takzvaná sendvičová konstrukce, která u běžného rodinného domu, v porovnání s keramickými systémy, dokáže na obvodové obálce domu ušetřit až 10% užitné plochy, což ve výsledku může dělat navíc místnost o ploše 10-12 m2. Volbou jednotlivých materiálů v souvrství, je možné ovlivnit tepelně technické parametry stěny tak, že výsledné užívání domu má daleko vyšší komfort.

Nízké spotřeby tepla není dosaženo jen navýšením tloušťky tepelné izolace, ale celý návrh vyžaduje komplexní přístup. Proto je dobré si vybrat projektanta, který má již zkušenosti a dokáže zohlednit další kritéria, například:

- umístění stavby na pozemku – ideálně s podélnou osou východ / západ a s obytnými místnostmi na jih

- kompaktní tvar budovy – co nejmenší povrch v poměru k obestavěnému prostoru

- zónování místností s ohledem na světové strany – technické a obslužné prostory situovat k severnímu průčelí objektu

- optimální velikost oken – solární zisky / přehřívání v letním období

- zajištění požadované neprůvzdušnosti obálky budovy

- splnění hygienických požadavků – nucené větrání

 

Pasivní domy se od nízkoenergetických liší především:

- posílenou tepelnou obálkou budovy

- hodnotou součinitele prostupu tepla u stěn menší než 0,15 W/(m2K) a u střešního pláště 0,10 W/(m2K)

- roční měrnou spotřebou tepla na vytápění menší než 15 kWh/(m2rok), lze pokrýt nekonvenčními způsoby vytápění – zařízení pro dohřev vzduchu v kombinaci s nuceným větráním s rekuperací