projektovani.jpgopenbook_int.jpgrealizace.jpgomega_teaser_2.jpgopenbook_ext.jpgpasivni-dum-chotebor_sever.jpgpasivni-dum-chotebor_jih.jpg

FAQ

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST A DŘEVOSTAVBY?

Požární bezpečnost je dána souhrnem předpisů, kterými se musíme řídit při navrhování a stavbě budovy. Cílem je umožnit bezpečnou evakuaci osob, zvířat a věcí z ohrožené stavby, bránit šíření ohně a umožnit účinný zásah záchranných složek. Normou stanovenou hodnotu požární odolnosti konstrukcí zaručíme například použitím sádrovláknitých desek. Navíc i dřevo samo se chrání při hoření, při odhořívání tvoří vrstvu dřevěného uhlí, která zpomaluje další odhořívání prvku.

ZÁKLADOVÁ DESKA U PROJEKTU OMEGA?

U projektu Omega nejsou náklady na realizaci základové desky započítané do ceny objektu.  Cena je kalkulována na základě konkrétních podmínek - únosnost podloží, sklon pozemku, přístup pro stavební stroje.

DŘEVO POUŽÍVANÉ PŘI REALIZACI?

Používáme konstrukční řezivo KVH, protože výrobce garantuje dostupnost a jeho správné vlastnosti pro kvalitní a rychlou výstavbu - únosnost, vlhkost 15% stabilní v celém průřezu, povrchovou úpravu hoblování.

ŽIVOTNOST DŘEVOSTAVEB?

Životnost dřevostaveb je minimálně 100 let. Morální životnost je zhruba jednu generaci (20 až 30 let). Po této době Vám pravděpodobně přestane vyhovovat prostorové uspořádání domu a budete pravděpodobně rekonstruovat nebo přistavovat, například pro Vaše dospívající děti. Přístavba je u dřevostaveb jednoduchá a hlavně rychlá.